Főoldal‎ > ‎

Oktatói munkásság

MŰVÉSZETPEDAGÓGIAI KRONOLÓGIA


1968     Farkas Ádám a szobrászművész végzettség mellett rajz, művészettörténet és ábrázoló geometria tanári diplomát kap a  Magyar Képzőművészeti Főiskolán.

1971     Animátor műsorvezetőként közreműködik Szabados Árpád és Várnagy Ildikó által rendezett és szerkesztett Varázsolló című 5 részes képzőművészeti gyermekműsorban a                 Magyar Televízióban

              

1989     A Magyar Képzőművészeti Főiskola hallgatóinak pressziója következtében az intézmény vezetése felkér 20 korábban nem

             tanító művészt és elméleti szakembert meghívott tanárként az oktatómunkába történő bekapcsolódásra.

              A 16 új tanár között Farkas Ádám is osztályt kap a 1990-91-es tanévben.

             

1991    A Szobrász Tanszéken egyetemi docens kinevezéssel státuszba kerül, a Farkas Ádám Osztály határozatlan időtartamra

            integrálódik az intézményi szervezetben.

1992     A Szobrász Tanszék tanári kara titkos szavazáson jelöli F. Á.-t a tanszékvezetői pozícióba, az Egyetemi Tanács a jelölést 

            elfogadja.

1992-1999     A hétéves vezetői ciklus alatt Jovánovics György és Körösényi Tamás tanártársai együttműködésével és fáradhatatlan 

            innovatív munkájával megújítják a szobrász képzés metodikáját számos területen.

             Az Egyetem Külügyi Bizottságában és Kutatási Tanácsában alelnöki posztot vállal.

            Hantos Károllyal előkészíti az MKE hosszú távú fejlesztési tervét.
             

2000     Abszolválja az egyetemi tanári habilitációt. Habilitációs előadásának címe: Bálnadal és méhtánc. (Megjelent: Magyar Szemle,

2001     Egyetemi Tanár kinevezést kap.

2002    Az MKE rektori pályázatát megnyeri, a Magyar Köztársaság Elnöke kinevezi az egyetem rektorává.

              Rektori programjának fő pontjai az intézményfejlesztési tervre épülnek:

    • A vezetési mechanizmus megújítása, a döntés-előkészítés megnyitása, áthelyezése az érintett egységekhez. A belső ellenőrzés fejlesztése, az információáramlás szervezetté tétele.

    • A gazdasági, pénzügyi fegyelem szigorú betartatása.

    • Új szakok indítása: art-design, építészet, fotó-fotórestaurátor területeken, új kar létrehozása az MKE oktatási skálájához kapcsolódó felsőfokú szakképzések indítására.

    • Az egyetem kulturális szerepvállalásának növelése (a zeneakadémia mintájára), a „Régi Műcsarnok” megnyitása a közönség számára.

2006   A hároméves rektori ciklus lejártával, felmérve, hogy a belső fejlesztéseket ugyan sikerült elindítania, viszont a tervezett

          nagyívű fejlesztések csak az intézmény eladósodásán keresztül oldhatók meg, nem vállalja a következő rektori ciklust.

          Osztályvezető egyetemi tanárként folytatja munkáját.

2007  Kerényi József professor meghívására előadássorozatot tart a BME Építőművész Doktoriskoláján a képzőművészet és az    

         építészet konvergenciája témakörben.

2009   Nyugdíjas lesz, de napjainkig professor emeritusként tovább folytathatja a munkát az osztályán.

            A Szobrász Tanszéken új tantárgyat vezet be: Szobrászat épített térben címmel.

            A BME doktoriskolájával a munkakapcsolat állandósul. A két intézmény hallgatói közös pályázatokon dolgoznak együtt, és

           közös kiállításokat rendeznek.


Nyári művésztelepre 1990-1998 között Villányba,

                                1999-2000-ben Verőcére,

                                2001-2004 között Tihanyba,

                                2005-2012 között Erdélybe viszi a hallgatóit.